Thề không lam nhân ngãi (cv)

Người khác Trọng sinh, nàng cũng Trọng sinh, chính là vì cái gì những kia trong tiểu thuyết nhân sau khi sống lại, đều có cơ hội sửa vận mệnh? Hoặc tránh cho bất hạnh, hoặc phát tài, hoặc tìm được ngọt ngào  tình yêu, hơn nữa là cùng có đủ cả. Vì cái gì … Đọc tiếp Thề không lam nhân ngãi (cv)

Advertisements

cuộc sống sâu gạo của thư trùng ở thanh triều (cv)

Tác giả: Ngàn bản anh cảnh nghiêm Lại thấy xuyên qua Người nào đó, máy tính chính quy xuất thân thư trùng, gần nhất năm phút đồng hồ nhiệt độ mê thượng [ Khang Hi đại đế ], vì thế, tương quan xuyên qua văn cũng nhìn không ít, sau đó, ở nhiệt độ hơi … Đọc tiếp cuộc sống sâu gạo của thư trùng ở thanh triều (cv)